07/12/2022 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùi thơ thi xã

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 13/04/2006 07:49

 

Ngán cho cái mũi vô duyên,
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An.
Tương truyền trong thời gian làm một chức quan nhỏ ở Bộ lễ, tác giả được xem thơ của một thi xã do nhiều thi sĩ chủ trương: Tùng Thiện Vương, Hà Tôn Quyền,... Đõ thơ của thi xã, ông lắc đầu, bịt mũi và ngâm hai câu này.

Nguồn: Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Mùi thơ thi xã