15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 03:54

青鳥銜葡萄,
飛上金井欄。
美人恐驚去,
不敢捲簾看。

 

Thi

Thanh điểu hàm bồ đào,
Phi thướng kim tỉnh lan.
Mỹ nhân khủng kinh khứ,
Bất cảm quyển liêm khan.

 

Dịch nghĩa

Chú chim xanh ngậm chùm nho,
Bay lên đậu tận lan can giếng vàng.
Người đẹp ngại làm chim sợ bay đi mất,
(Nên) không dám vén rèm nhìn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chú chim xanh ngậm chùm nho,
Bay về đậu xuống bên bờ giếng đây.
Chỉ e chim giật mình bay,
Mỹ nhân chẳng dám đưa tay vén rèm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chim xanh ngậm nho chín,
Bay xuống đậu bên song.
Mỹ nhân sợ bay mất,
Chẳng dám vén rèm trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim xanh biếc ngậm nho nơi mỏ
Thành giếng vàng đậu chỗ lan can
Mỹ nhân vội núp, kinh hoàng
Cuốn rèm không dám, đặng xem được nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chim xanh ngậm quả nho tươi
Bay lên miệng giếng vàng ngời ánh kim
Mỹ nhân e ngại mất hình
Vén dèm chẳng dám để nhìn chim xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Chim xanh ngậm quả nho đen
Bay lên, rồi khẽ đậu trên giếng vàng
Mỹ nhân sợ nó kinh hoàng
Nên không dám vén bức màn nhìn theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim xanh chú ngậm chùm nho,
Bay lên đậu tận trên bờ giếng nay.
Mỹ nhân ngại sợ chim bay,
Vén rèm không dám nhìn ngay nơi nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời