21/05/2022 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi

Tác giả: Bổng kiếm bộc - 捧劍僕

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 03:54

 

Nguyên tác

青鳥銜葡萄,
飛上金井欄。
美人恐驚去,
不敢捲簾看。

Phiên âm

Thanh điểu hàm bồ đào,
Phi thướng kim tỉnh lan.
Mỹ nhân khủng kinh khứ,
Bất cảm quyển liêm khan.

Dịch nghĩa

Chú chim xanh ngậm chùm nho,
Bay lên đậu tận lan can giếng vàng.
Người đẹp ngại làm chim sợ bay đi mất,
(Nên) không dám vén rèm nhìn.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chú chim xanh ngậm chùm nho,
Bay về đậu xuống bên bờ giếng đây.
Chỉ e chim giật mình bay,
Mỹ nhân chẳng dám đưa tay vén rèm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bổng kiếm bộc » Thi