題牡丹

一種芳菲出後庭,
卻輸桃李得佳名。
誰能為向天人說,
從此移根近太清。

 

Đề mẫu đơn

Nhất chủng phương phi xuất hậu đình,
Khước thâu đào lý đắc giai danh.
Thuỳ năng vị hướng thiên nhân thuyết,
Tòng thử di căn cận thái thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Thơm tho tươi tốt đứng sau đình,
Kém mận thua đào nghĩ tủi tình.
Ai nói người tiên dời gốc giúp,
Đem lên trồng giữa chốn trời xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Một dòng hoa đẹp sống sau đình
Nào kém lý đào vốn nổi danh
Nói giúp thánh tiên nên chuyển gốc
Trồng nơi trang nhả cạnh cao xanh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thiên Tịch Ngữ

Một đoá hoa thơm ở sau đình
Kém chi đào sắc, cũng nổi danh
Ai hướng tiên nhân dời gốc giúp
Chuyển đến góc nhà cảnh thanh thanh

ღ Phượng hề, phượng hề quy cố hương, Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng ღ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Một giống hoa thơm hiện sau đình
Lại kém mận đào rất nổi danh
Nhờ ai nói giúp người tiên cảnh
Từ đây cây chuyển sát trời xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ sân sau hoa thơm một giống
Đâu thua đào mận vốn nổi danh
Nhờ ai thưa với thánh thần
Làm sao đem gốc trồng gần trời xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa thơm một giống mọc sau sân
Chẳng kém mận đào vốn nổi danh
Ai hướng trời vì hoa thuyết phục
Từ đây chuyển gốc tới cao xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa thơm một giống đứng sau đình,
Đâu kém mận đào đã nổi danh.
Ai hướng thánh tiên lời nói giúp,
Dời trồng thử gốc gần trời xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời