Bạch Văn Tín vừa là bút danh, vừa là tên thật, sinh ngày 28/07/1981, quê tại Giáp Bốn, Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội, hiện thường trú tại Hà Đông, Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, những bài hát trữ tình về quê hương đất nước, những lời ru của bà và mẹ đã thấm vào tuổi thơ khiến anh luôn trăn trở dành nhiều tình cảm gia đình, về làng quê nơi anh sinh ra. Chính vì vậy những bài thơ anh viết mộc mạc đậm chất làng quê, những kỷ niệm đã từng gắn bó với tuổi thơ của anh.

Đã có thơ đăng trên báo: Văn nghệ, Quân Đội Nhân Dân, Áo Trắng và các tạp chí văn nghệ địa phương.