Mẹ phơi hạt lúa vàng sân
Khô trăm hạt mẩy, héo ngàn hạt non
Giọt mồ hôi mặn lăn tròn
Rơi ngang hạt lúa gãy giòn làm đôi.

Tháng năm nắng chói mắt người
Lúa tươi mẹ đội giữa trời ban trưa
Sân nhà bóng nắng đong đưa
Mẹ đang chang những thiếu thừa sớm hôm.

Hạt vàng hạt ngọc thành cơm
Nuôi con khôn lớn thảo thơm mẹ hiền
Cối xay lúa lép mẹ nghiền
Xoay cho vơi hết muộn phiền đắng cay.

Mẹ như bông lúa hao gầy
Đồng sâu chiêm trũng ruộng lầy lúa khê
Một đời phơi nắng bờ đê
Gom mưa trộn bão gánh về nuôi con.