Bên thềm bà vặn chổi rơm
Vặn ngày lẫn tháng thảo thơm một đời
Rạ rơm quấn quýt bên người
Tay nhăn vệt khói giữa trời mênh mông.

Mặt trời sáng phía đằng đông
Rơm vàng quyện nắng bềnh bồng dưới sân
Bà ngồi đó nắng dưới chân
Nắng vàng quét những khó khăn đời bà.

Giàn thiên lý đã trổ hoa
Bà giờ khuất nẻo đường xa bóng chiều
Rạ rơm thương nhớ bà nhiều
Sân nhà vắng chổi quét điều đơn sơ.

Giỗ bà trong những giấc mơ
Bên thềm lá rụng xác xơ ngõ hiền
Bà ơi về với tổ tiên
Chổi rơm bà để một miền nhớ thương.