Lại về phố của ta đây
Bao nhiêu vết bánh vòng quay cuộc đời
Vẫn lăn mà chẳng muốn rời
Phố ơi có mỏi lưng người hay không?

Ta về với phố chiều Đông
Gió lay lắt ngõ, mưa thông thốc đường
Vai gầy thương thế là thương
Liêu xiêu dáng nhỏ, nón phương trời nào.

Ta về phố vắng nao nao
Hàng cây xào xạc Thu vào mắt ai
Phố ơi “ngắn lại đường dài”
Cho người lữ thứ còn hoài niệm xưa.

Ta về phố nắng ban trưa
Bằng lăng tím Hạ ve thưa thớt buồn
Bàn tay níu thuở dại khôn
Nhặt cành phượng vỹ giận hờn ai kia.