秋雨夜眠

涼冷三秋夜,
安閑一老翁。
臥遲燈滅後,
垂美雨聲中。
灰宿溫瓶火,
香添暖被籠。
曉晴寒未起,
霜葉滿階紅。

 

Thu vũ dạ miên

Lương lãnh tam thu dạ,
An nhàn nhất lão ông.
Ngoạ trì đăng diệt hậu,
Thuỳ mỹ vũ thanh trung.
Hôi túc ôn bình hoả,
Hương thiêm noãn bị lung.
Hiểu tình hàn vị khởi,
Sương diệp mãn giai hồng.

 

Dịch nghĩa

Một đêm giá lạnh trong ba tháng thu,
Có một ông già đang an nhàn.
Lên giường trễ sau khi tắt đèn,
Ngủ ngon trong tiếng mưa rơi.
Chỉ còn tro tàn trong lò sưởi,
Bỏ thêm trầm hương vào lồng đốt.
Buổi sáng quang đãng, khí lạnh chưa tới,
Lá đỏ đẫm sương rụng đầy thềm.


Tác giả viết bài này khoảng năm 832 lúc đã hơn sáu mươi tuổi và đang giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam. Việc quan tương đối hàn hạ và tâm tình ông đang ngao ngán trước chính sự ngày càng suy yếu của nhà Đường lúc đó.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba tháng thu một đêm lạnh giá
Một ông già đang quả an nhàn
Lên giường trễ sau tắt đèn
Ngủ ngon trong tiếng mưa đêm đều đều
Lò sưởi tắt còn nhiều tro ấm
Thêm trầm vào lồng vẫn toả hương
Lạnh chưa tới buổi sáng quang
Rụng rơi lá đỏ đẫm sương đầy thềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ba tháng thu tối lạnh lùng
Lão già nhàn nhã thong dong
Tắt đèn chong lên giường chậm
Mưa trì trệ ru giấc nồng
Đầy tro trong lò sưởi ấm
Thêm hương trầm vào hoả lồng
Trời sáng trong chưa lạnh lắm
Lá hồng rụng đầy thềm sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đêm lạnh giá ba tháng thu,
Có một lão già nhàn ẩn cư.
Lên trễ trên giường sau đèn tắt,
Ngủ ngon trong tiếng mưa rơi mù.
Chỉ còn tro bụi trong lò sưởi,
Thêm ít trầm hương vào đốt lò.
Buổi sáng quang trời, chưa lạnh tới,
Đầy thềm lá đỏ đẫm sương mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời