27/09/2023 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vũ dạ miên
秋雨夜眠

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 29/11/2016 17:54

 

Nguyên tác

涼冷三秋夜,
安閑一老翁。
臥遲燈滅後,
垂美雨聲中。
灰宿溫瓶火,
香添暖被籠。
曉晴寒未起,
霜葉滿階紅。

Phiên âm

Lương lãnh tam thu dạ,
An nhàn nhất lão ông.
Ngoạ trì đăng diệt hậu,
Thuỳ mỹ vũ thanh trung.
Hôi túc ôn bình hoả,
Hương thiêm noãn bị lung.
Hiểu tình hàn vị khởi,
Sương diệp mãn giai hồng.

Dịch nghĩa

Một đêm giá lạnh trong ba tháng thu,
Có một ông già đang an nhàn.
Lên giường trễ sau khi tắt đèn,
Ngủ ngon trong tiếng mưa rơi.
Chỉ còn tro tàn trong lò sưởi,
Bỏ thêm trầm hương vào lồng đốt.
Buổi sáng quang đãng, khí lạnh chưa tới,
Lá đỏ đẫm sương rụng đầy thềm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba tháng thu một đêm lạnh giá
Một ông già đang quả an nhàn
Lên giường trễ sau tắt đèn
Ngủ ngon trong tiếng mưa đêm đều đều
Lò sưởi tắt còn nhiều tro ấm
Thêm trầm vào lồng vẫn toả hương
Lạnh chưa tới buổi sáng quang
Rụng rơi lá đỏ đẫm sương đầy thềm.
Tác giả viết bài này khoảng năm 832 lúc đã hơn sáu mươi tuổi và đang giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam. Việc quan tương đối hàn hạ và tâm tình ông đang ngao ngán trước chính sự ngày càng suy yếu của nhà Đường lúc đó.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thu vũ dạ miên