Tặng Lê

Bạn ơi! Trốn ở nơi đâu
Ra đi tôi thua rồi đấy
Trăng sáng trong vườn, ngoài bãi
Trẻ con chơi trốn, chơi tìm.

Chao ôi, cái trò trẻ con
Không biết cũng không phải học
Chỉ một lần là nhập cuộc
Trốn nhau, tìm nhau, thế thôi.

Mãi mãi mảnh vườn nhà tôi
Hương bưởi, hương nhài, thơm ngát
Hoa trứng gà rơi xuống tóc
Gió thì thầm ở sau lưng.

Trốn được nhau rồi có mừng
Tìm được nhau rồi có nhớ
Thương nhau bạn đừng nói nữa
Chúng mình lần lượt trước sau.

Giờ bạn bè ơi ở đâu
Làm sao gặp nhau để hỏi
Người nào còn trốn nhau mãi
Người nào vẫn đang tìm nhau.


Hà Nội 30.4.1985