Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 09/12/2014 10:56 bởi tôn tiền tử
Bùi Việt Phong sinh năm 1950 tại Thái Bình, hiện sống tại Hà Nội.

Tác phẩm:
- Đường chân trời (1989)