Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Trung Lai (51 bài)
- Nguyễn Thị Hồng Ngát (49 bài)
- Lữ Tùng Anh (33 bài)
- Thái Thăng Long (139 bài)
- Lê Thị Kim (76 bài)
Tạo ngày 10/12/2014 10:56 bởi tôn tiền tử
Bùi Việt Phong sinh năm 1950 tại Thái Bình, hiện sống tại Hà Nội.

Tác phẩm:
- Đường chân trời (1989)