Bà đi chợ về
Cháu chờ trước ngõ
Bà ơi bà ơi
Bánh đa vừng vỡ

Chiều nay trang vở
Đỏ chói điểm mười
Cháu khoe rối rít
Bà ơi bà ơi

Tiếng cháu rộn vui
Mắt bà trẻ lại
Tuổi thơ có bà
Tuổi thơ còn mãi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]