- Bé chưa qua rừng tràm
Mà sao nghe thơm thế!
- Chiều nay bà về thăm
Mang dầu tràm tặng mẹ

Ừ! bé hiểu ra rồi
Dù quê xa xa mấy
Bé chưa đến núi đồi
Hương đã về phố đấy!

Có bà là cầu nối
Giữa phố với miền quê
Quê ơi! bao mong mỏi
Tết nay bé sẽ về...