gió nhẹ nhàng lay
lảo đảo vàng bay
ngày thu biền biệt
đất trời như say


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013