Những đứa con xưa mẹ nuôi giấu dưới hầm
Nay đua nhau xây nhà bạc tỉ
Và tuyên bố xanh dờn:
gia tài xin của mẹ

Mẹ ngẩn ngơ đi đầu trời cuối bể:
- Có ai tầm chiếc cuốc mòn?
- Có ai tầm chiếc cuốc mòn?
- Có ai?
Có ai?
Này chiếc cuốc mòn
Ta đổi ngàn vàng che mặt cho con.


Đà Nẵng 9-1999