Bùi Minh Quốc có bút danh là Dương Hương Ly, mình cứ tưởng con gái

Tôi nhặt hoàng hôn
Cất vào đêm tối
Tôi nhặt nỗi buồn
Cất vào hồn tôi