Đinh Mùi xuân nhật thư

Thu xuân đại tự khứ hoàn lai
Tiết vật đưng bàn tửu nhất bôi
Vãn tục vi năng liêu phục nhĩ
Tu danh bất lạo dĩ yên tai
Loạn dư cải mấn nhiêu thành tuyết
Bệnh lý vong tâm lược tự khôi
Chỉ hạnh gia viên phương chủng tại
Di lan tùng cúc quả sơ mai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Xuân thu qua lại đã bao lần
Bày biện mâm bàn một chén xuân
Tục cũ noi theo đường hữu hạn
Danh thơm xây dựng khó vô ngần
Loạn xong tóc nọ như pha tuyết
Ôm mãi lòng này tựa nguội than
Còn chút hương thơm vườn cũ đó
Quả mai khóm cúc với chồi lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân thu qua lại bao lần,
Chén xuân bày biện mâm bàn mọi nơi.
Noi theo tục cũ truyền đời,
Danh thơm xây dựng khó thôi vô ngần.
Loạn xong tóc nọ bạc dần,
Lòng này ôm mãi như than nguội rồi.
Hương thơm vườn cũ còn rơi,
Quả mai khóm cúc tùng ngời chồi lan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời