24/03/2023 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh Mùi xuân nhật thư

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 09:52

 

Phiên âm

Thu xuân đại tự khứ hoàn lai
Tiết vật đưng bàn tửu nhất bôi
Vãn tục vi năng liêu phục nhĩ
Tu danh bất lạo dĩ yên tai
Loạn dư cải mấn nhiêu thành tuyết
Bệnh lý vong tâm lược tự khôi
Chỉ hạnh gia viên phương chủng tại
Di lan tùng cúc quả sơ mai

Bản dịch của Trần Lê Văn

Xuân thu qua lại đã bao lần
Bày biện mâm bàn một chén xuân
Tục cũ noi theo đường hữu hạn
Danh thơm xây dựng khó vô ngần
Loạn xong tóc nọ như pha tuyết
Ôm mãi lòng này tựa nguội than
Còn chút hương thơm vườn cũ đó
Quả mai khóm cúc với chồi lan
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Đinh Mùi xuân nhật thư