84.50
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Quang Bí (9 bài)
- Nguyễn Sư Hựu (1 bài)
- Nguyễn Dữ (4 bài)
- Giáp Hải (2 bài)
- Lê Tương Dực (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/01/2020 00:38 bởi tôn tiền tử
An Khí Sử 安器使 (sách Liệt huyện đăng khoa bị khảo chép là Ngô Khí Sử 吳器使, 1506-1582) người xã Nhĩ Độ, huyện Nam Xương, nay là thôn Nga Khê, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, 24 tuổi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu niên hiệu Minh Đức thứ 3 (1529) đời Mạc Đăng Dung, làm quan chức Tự khanh, sau thăng Thị lang.

 

Tuyển tập chung