“Tôi nghe thấy tiếng kèn trận từ xa
Gọi từ nơi tôi không muốn đến
Và tiếng súng bắt đầu bài hát:
“Hỡi người lính, xông lên hay nằm lại”.”

“Là chiến hữu, nếu anh trở lại
và xông lên, người lính có chết đâu
Tôi muốn xông lên, dù người không muốn?
Thú vị chi khi bắn giết nhau”

“Nhưng từ khi là người chạy trốn
Cuộc sống chết dần trong những ngày trôi
Và tang lễ cho những người hèn nhát,
họ đến thăm, không giọt nước mắt rơi”

“Bởi vậy trước khi có thể thành người xấu
Hãy đứng lên, làm chàng trai tốt nhất trong tôi
Đứng lên, chiến đấu và nhìn cách giết người
Rồi chấp nhận viên đạn nằm đầu anh trăng trối”


Dự án dịch thơ của Thi viện
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu