Em như vạt cháy rừng quanh năm đòi cứu hỏa
Như ngọn lũ sông Hồng chỉ chực vỡ đê
Như Eva khát một lần trái cấm
Trái cấm rơi – phúc họa cũng theo về!

Em không muốn như Xúy Vân cả một đời chót dại
Thề làm chi để phải giữ câu thề
Nếu hạnh phúc không thể là vĩnh viễn
Điên cũng cần cho xứng với đam mê

Em không muốn như Thúy Kiều biết tình yêu là vật báu
Mà nỡ nào lấy hiếu làm trinh?
Đêm đoàn tụ - hơn mười năm lưu lac
Phải chứng cảnh người yêu ôm ấp kẻ khác mình…?

Em không muốn như Xuân Hương thông minh, sắc sảo
Lại theo sau nhặt mãi lá – đa – tình
Trầu cánh phượng đã têm rồi lại héo
Để tâm hồn hương sắc mãi lung linh.

Em không muốn, sao cứ là tất cả
Lẽ đâu sắp đặt tại mệnh trời?
Em muốn hồng nhan mà không bạc phận
Có thể nào khác được chị Kiều ơi!


Hà nội, tháng 5 – 1992