禱白馬祠回後感作其十

相親相愛莫相捐,
曾已當年嘱耳言。
往事一腸皆梦裡,
渴懷箇月每雲邊。
两塵縱隔今生恨,
百憶須締再世緣。
付與三清來鶴駕,
燈前訴此断腸篇。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 10

Tương thân tương ái mạc tương quyên,
Tằng dĩ đương niên chúc nhĩ ngôn.
Vãng sự nhất trường giai mộng lý,
Khát hoài cá nguyệt mỗi vân biên.
Lưỡng trần túng cách kim sinh hận,
Bách ức tu đề tái thế duyên.
Phó dữ tam thanh lai hạc giá,
Đăng tiền tố thử đoạn trường thiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Yêu nhau đừng vội xa nhau
Rỉ tai còn nhớ những câu ngày nào
Việc qua như giấc chiêm bao
Bên trời mong đợi, luống khao khát lòng
Nay dù cách mối tình chung
Kiếp sau để mối tương phùng làm duyên
Dám phiền cánh hạc động tiên
Trước đèn gửi tới một thiên đoạn trường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Yêu nhau quyến luyến khó rời đây nhau
Từng rót vào tai những ngọt ngào ngất ngây ngọt ngào
Kỷ niệm từng li đều hoá mộng
Khát khao mỗi tháng mỗi lên mây cao
Đôi đường cách trở đời này lỡ
Trăm nhớ quyện thành hẹn kiếp sau
Cứ mặc ông trời rong cánh hạc
Trước đèn đứt ruột quặn lòng đau.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Yêu nhau quyến luyến đừng rời nhau,
Từng rót vào tai nhớ những câu.
Kỷ niệm một lòng đều chốn mộng,
Khát khao mỗi tháng mỗi mây cao.
Đôi đường cách trở đời này hận,
Trăm nhớ uộc ràng đợi kiếp sau.
Phó mặc tiên ông rong cưỡi hạc
Trước đèn kể chuyện quặn lòng đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời