Yêu nhau đừng vội xa nhau
Rỉ tai còn nhớ những câu ngày nào
Việc qua như giấc chiêm bao
Bên trời mong đợi, luống khao khát lòng
Nay dù cách mối tình chung
Kiếp sau để mối tương phùng làm duyên
Dám phiền cánh hạc động tiên
Trước đèn gửi tới một thiên đoạn trường

tửu tận tình do tại