Tục truyền kỳ tân phả là tập truyện bằng Hán văn chép những chuyện hoang đường của nước ta tiếp theo tập Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Ngoài các câu chuyện còn có những bài thơ do nữ sĩ sáng tác để mượn nhân vật trong truyện gởi gắm tấm lòng mình. Thơ rất hay và toàn theo thể Đường luật.