15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
15 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 30/10/2018 08:54 bởi Vanachi
Trần Văn Giáp (13/10/1902 - 25/11/1973) tự Thúc Ngọc, là một học giả, sinh ở Hà Nội nhưng nguyên quán ở Từ Ô, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Cha ông là Trần Văn Cận, cử nhân triều nhà Nguyễn nhưng không ra làm quan. Thuở nhỏ Trần Văn Giáp theo nho học. Năm 14 tuổi, ông dự thí kỳ thi hương cuối cùng tại Bắc Kỳ. Bốn năm sau ông ra làm việc ở Trường Viễn Đông bác cổ (École Française d’Extreme-Orient). Năm 1927, ông sang Pháp du học ở École Pratique des Hautes Études à la Sorbonne theo học trong Intistut des Hautes Études Chinoises. Khi về nước năm 1932, ông trở lại làm việc ở Trường Viễn Đông bác cổ, chuyên về thời đại Trung cổ.

Ông cùng với học giả Hoàng Xuân Hãn và Vũ Hy Trác là người sáng lập Hội Truyền bá Quốc ngữ, theo đó là cuốn Vần quốc ngữ đề xướng học chữ Việt theo phương pháp…

 

Thơ dịch tác giả khác