Thu nguyệt

Ngã hình quân ảnh cộng thành song
Tứ thập niên lai bạn tiểu song
Vạn lý tương tuỳ lâm sóc mạc
Tương tuỳ nhất dạng chiếu Quỳnh giang

 

Dịch nghĩa

Hình ta, bóng trăng, cộng lại thành đôi
Bốn mươi năm nay, bạn bên song cửa nhỏ
Muôn dặm theo nhau tới triền cát Bắc
Tinh thần vẫn như thuở soi xuống sông Quỳnh


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Ta hình, mình bóng, cộng thành đôi
Làm bạn bên song bốn chục rồi
Muôn dặm theo nhau sang đất Bắc
Sông Quỳnh vằng vặc mãi còn soi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hình ta, bóng bạn cọng thành đôi
Bốn chục, bên song, kết bạn rồi
Đất bắc bên nhau muôn dặm thẳm
Sông Quỳnh như cũ bóng ngần soi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hình ta bóng nguyệt cộng thành đôi,
Bên cửa bốn mươi năm bạn rồi.
Muôn dặm theo nhau triền cát Bắc,
Sông Quỳnh như thuở trăng ngần soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hình ta, trăng, tính thành đôi
Bạn nhau bên cửa bốn mươi năm rồi,
Bắc triền muôn dặm sánh đôi
Tình thân như thuở cùng soi sông Quỳnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời