14/08/2022 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nguyệt

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 21:47

 

Phiên âm

Ngã hình quân ảnh cộng thành song
Tứ thập niên lai bạn tiểu song
Vạn lý tương tuỳ lâm sóc mạc
Tương tuỳ nhất dạng chiếu Quỳnh giang[1]

Dịch nghĩa

Hình ta, bóng trăng, cộng lại thành đôi
Bốn mươi năm nay, bạn bên song cửa nhỏ
Muôn dặm theo nhau tới triền cát Bắc
Tinh thần vẫn như thuở soi xuống sông Quỳnh

Bản dịch của Hoa Bằng

Ta hình, mình bóng, cộng thành đôi
Làm bạn bên song bốn chục rồi
Muôn dặm theo nhau sang đất Bắc
Sông Quỳnh vằng vặc mãi còn soi
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982
[1] Tên sông ở địa phận huyện Quỳnh Côi (Thái Bình) quê của tác giả Đoàn Nguyễn Tuấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu nguyệt