Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2016 21:07

庚子示兒輩開筆

翰墨吾儒事,
功名少壯時。
家聲看汝輩,
勿謂尚孩兒。

 

Canh Tý thị nhi bối khai bút

Hàn mặc ngô nho sự,
Công danh thiếu tráng thì.
Gia thanh khán nhữ bối,
Vật vị thượng hài nhi.

 

Dịch nghĩa

Bút mực là việc nhà nho ta
Công danh phải tính lúc còn trai trẻ
Thanh danh gia đình trông vào các con
Chớ có cho mình còn là con trẻ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bút mực, việc nhà ta
Công danh lúc trai trẻ
Gia thanh cậy các con
Chớ nói mình thơ bé!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bút nghiên vốn sự nghiệp nhà
Công danh phải tính khi là trẻ trai
Chớ rằng còn hãy thơ ngây
Gia thanh gắng tạo từ nay nhớ lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bút nghiên vốn sự nghiệp nho ta,
Còn trẻ công danh phải tính già.
Danh tiếng gia đình trông đến trẻ,
Cho mình còn trẻ chớ như mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời