31/03/2023 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh Tý thị nhi bối khai bút
庚子示兒輩開筆

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2016 21:07

 

Nguyên tác

翰墨吾儒事,
功名少壯時。
家聲看汝輩,
勿謂尚孩兒。

Phiên âm

Hàn mặc ngô nho sự,
Công danh thiếu tráng thì.
Gia thanh khán nhữ bối,
Vật vị thượng hài nhi.

Dịch nghĩa

Bút mực là việc nhà nho ta
Công danh phải tính lúc còn trai trẻ
Thanh danh gia đình trông vào các con
Chớ có cho mình còn là con trẻ

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bút mực, việc nhà ta
Công danh lúc trai trẻ
Gia thanh cậy các con
Chớ nói mình thơ bé!
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Canh Tý thị nhi bối khai bút