Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Quách Ngọc (1 bài)
- Trần Cơ (2 bài)
- Bối Quỳnh (1 bài)
- Trần Cao (1 bài)
- Lưu Tùng (1 bài)
Tạo ngày 16/01/2018 22:39 bởi tôn tiền tử
Đới Lương 戴良 (1317-1383) tự Thúc Năng 叔能, người Kiến Khê, Phố Giang (nay thuộc Chiết Giang), là một thi nhân trứ đanh dời Nguyên, từng làm Hành trung thư tỉnh tại Hoài Nam, Giang Bắc, sau đến Ngô Trung theo Trương Sĩ Thành. Nhà Nguyên diệt vong, ông ẩn cư tại núi Tứ Minh. Năm Hồng Vũ thứ 15, Minh Thái Tổ triệu ông vào kinh ban quan tước nhưng ông cáo bệnh từ chối nên bị khép tội bắt giam, tới năm sau thì qua đời trong ngục. Thơ văn ông đa phần bi lương, tán tụng và hoài niệm nhà Nguyên.