Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 21:12

少年行其二(巢燕養雛渾去盡)

巢燕養雛渾去盡,
江花結子已無多。
黃衫年少來宜數,
不見堂前東逝波。

 

Thiếu niên hành kỳ 2 (Sào yến dưỡng sồ hồn khứ tận)

Sào yến dưỡng sồ hồn khứ tận,
Giang hoa kết tử dĩ vô đa.
Hoàng sam niên thiếu lai nghi sổ,
Bất kiến đường tiền đông thệ ba.

 

Dịch nghĩa

Tổ yến nuôi con nhỏ nay hầu như bỏ đi hết rồi,
Hoa bên sông kết trái đã không nhiều.
Bọn trẻ áo vàng tới nhiều,
Không thấy trước nhà làn sóng xuôi về đông.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ra ràng, én tổ bay, bay hết
Kết quả, hoa vườn rụng, rụng thưa
Các cậu áo vàng lại đây bảo:
Trước thềm nước chảy, chảy nhanh chưa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tổ yến nuôi con, nay vắng hết,
Hoa sông kết trái chẳng bao nhiêu.
Bọn trẻ áo vàng chơi cả đám,
Chẳng thấy trước nhà sóng lao xao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tổ én nuôi con nay đi hết
Hoa bên sông trái kết không nhiều
Áo vàng bọn trẻ bấy nhiêu
Không màng sóng nước đông phiêu không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời