31/03/2023 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 2 (Sào yến dưỡng sồ hồn khứ tận)
少年行其二(巢燕養雛渾去盡)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 21:12

 

Nguyên tác

巢燕養雛渾去盡,
江花結子已無多。
黃衫年少來宜數,
不見堂前東逝波。

Phiên âm

Sào yến dưỡng sồ hồn khứ tận,
Giang hoa kết tử dĩ vô đa.
Hoàng sam niên thiếu lai nghi sổ,
Bất kiến đường tiền đông thệ ba.

Dịch nghĩa

Tổ yến nuôi con nhỏ nay hầu như bỏ đi hết rồi,
Hoa bên sông kết trái đã không nhiều.
Bọn trẻ áo vàng tới nhiều,
Không thấy trước nhà làn sóng xuôi về đông.

Bản dịch của Nhượng Tống

Ra ràng, én tổ bay, bay hết
Kết quả, hoa vườn rụng, rụng thưa
Các cậu áo vàng lại đây bảo:
Trước thềm nước chảy, chảy nhanh chưa
(Năm 762)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thiếu niên hành kỳ 2 (Sào yến dưỡng sồ hồn khứ tận)