Nhè nhẹ ngược sóng đẹp,
Rỡ rỡ thấy rõ xa.
Nhờ chèo bơi thong thả,
Hưởng được cảnh bao la.
Không Linh đá mây phủ,
Phong che khuất núi mờ.
Xuân xanh chẳng riêng chỗ,
Nắng đã chiếu chan hoà.
Có thể dựng nhà ở,
Để gửi mãi lời hô.
Loạn lạc đầy biên giới,
Khí độc chưa đủ lo.
Người hưởng ôm mối hận,
Ngượng vì người bêu trò.
Xứ đẹp coi cái chính,
Quay buồm mong ngắm no.

tửu tận tình do tại