26/01/2022 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Không Linh ngạn
次空靈岸

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 22:39

 

Nguyên tác

沄沄逆素浪,
落落展清眺。
幸有舟楫遲,
得盡所曆妙。
空靈霞石峻,
楓栝隱奔峭。
青春猶無私,
白日亦偏照。
可使營吾居,
終焉托長嘯。
毒瘴未足憂,
兵戈滿邊徼。
向者留遺恨,
恥為達人誚。
回帆覬賞延,
佳處領其要。

Phiên âm

Hỗn hỗn nghịch tố lãng,
Lạc lạc triển thanh thiếu.
Hạnh hữu chu tập trì,
Đắc tận sở lịch diệu.
Không Linh hà thạch tuấn,
Phong quát ẩn bôn tiễu.
Thanh xuân do vô tư,
Bạch nhật dĩ biến chiếu.
Khả sử doanh ngô cư,
Chung yên thác trường khiếu.
Độc chướng vị túc ưu,
Binh qua mãn biên kiếu.
Hưởng giả lưu di hận,
Sỉ vi dạt nhân tiếu.
Hồi phàm ký thưởng diên,
Giai xứ lĩnh kỳ yếu.

Dịch nghĩa

Nhè nhẹ ngược chiều sóng đẹp,
Đặc biệt là đưa mắt nhìn ra xa.
May nhờ có thuyền chèo chậm,
Nên mới thấy hết những cái đẹp.
Nơi Không Linh đá cao có ráng phủ,
Cây phong che lấp các chỏm núi ẩn sau.
Cảnh xuân xanh không riêng rẽ,
Ngày trắng đã chiếu đầy.
Có thể dựng chỗ ở được,
Gửi mãi cái thở dài cuối ở nơi đây.
Khí độc chưa đủ lo,
Giặc dã đầy nơi biên giới.
Người hưởng còn để lại mối hận lòng,
Ngượng để cho người hiển đạt mỉa mai.
Quay buồm mong có dịp thưởng thức phong cảnh lâu lâu,
Nơi đẹp cần nắm được cái chỗ chính của nó.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhè nhẹ ngược sóng đẹp,
Rỡ rỡ thấy rõ xa.
Nhờ chèo bơi thong thả,
Hưởng được cảnh bao la.
Không Linh đá mây phủ,
Phong che khuất núi mờ.
Xuân xanh chẳng riêng chỗ,
Nắng đã chiếu chan hoà.
Có thể dựng nhà ở,
Để gửi mãi lời hô.
Loạn lạc đầy biên giới,
Khí độc chưa đủ lo.
Người hưởng ôm mối hận,
Ngượng vì người bêu trò.
Xứ đẹp coi cái chính,
Quay buồm mong ngắm no.
(Năm 769)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thứ Không Linh ngạn