15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2011 01:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/11/2011 01:31

傷春其四

再有朝廷亂,
難知消息真。
近傳王在洛,
復道使歸秦。
奪馬悲公主,
登車泣貴嬪。
蕭關迷北上,
滄海欲東巡。
敢料安危體,
猶多老大臣。
豈無嵇紹血,
沾灑屬車塵。

 

Thương xuân kỳ 4

Tái hữu triều đình loạn,
Nan tri tiêu tức chân.
Cận truyền vương tại Lạc,
Phục đạo sử quy Tần.
Đoạt mã bi công chủ,
Đăng xa khấp quý tần.
Tiêu quan mê bắc thượng,
Thương hải dục đông tuần.
Cảm liêu an nguy thể,
Do đa lão đại thần.
Khởi vô Kê Thiệu huyết,
Triêm sái thuộc xa trần.

 

Dịch nghĩa

Lại có sự rối loạn nơi triều đình,
Khó biết được đâu là tin thật.
Gần đây có loan truyền vua tại Lạc Dương,
Lại nghe nói có sứ vua về Tần.
Đoạt ngựa khiến công chúa buồn,
Lên xe làm cho cung tần phải khóc.
Mờ mịt lên phương bắc là vùng Tiêu quan,
Muốn đi ra hướng đông vùng Thương hải.
Có liệu lý được tình trạng an, nguy hay không,
Đều trông nhờ vào quan lớn có kinh nghiệm.
Há không có máu của Kê Thiệu,
Để mà thấm rửa hết bụi xe.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Loạn triều đình ngờ đâu lại nổi,
Tin tức về khó nói khó lường.
Người rằng vua đến Lạc Dương,
Kẻ bảo lên đường về đất Tần xưa.
Thương công chúa ngựa vùa bị mất,
Vua lên xe sướt mướt cung nga.
Tiêu Quan đường Bắc ngẩn ngơ,
Về Đông đến biển hay là đi đâu?
Chuyện an nguy cách nào lo được?
Các vị thần trong nước lão thành.
Ai như Kê Thiệu hy sinh,
Tưới xe bằng máu liều mình cứu vua?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Triều đình lại rối bời,
Khó biết đâu là thực.
Vừa nói sứ sang Tần,
Lại nghe vua về Lạc.
Cướp ngựa, công chúa buồn,
Lên xe, cung tần khóc.
Thương hải, phòng phía đông,
Tiêu quan, lạc hướng bắc.
Có lo được an nguy,
Phải nhờ kẻ tài đức.
Máu Kê Thiệu, có ai,
Bụi xe chùi cố sức.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời