Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/02/2015 00:51

三韻三篇其二

蕩蕩萬斛船,
影若揚白虹。
起檣必椎牛,
掛席集眾功。
自非風動天,
莫置大水中。

 

Tam vận tam thiên kỳ 2

Đãng dãng vạn đẩu thuyền,
Ảnh nhược dương bạch hồng.
Khởi tường tất chuỳ ngưu.
Quải tịch tập chúng công.
Tự phi phong động thiên,
Mạc trí đại thuỷ trung.

 

Dịch nghĩa

Lù lù một con thuyền khả năng chuyên chở của nó đến vạn thước khối,
Bóng nó như cầu vồng trắng vung lên.
Khi nào nhổ neo tất phải giết trâu để đãi thuỷ thủ,
Giương buồm cần đến nhiều người góp sức.
Trừ khi nếu có gió to rung cả trời,
Chớ đưa nó ra vùng nước rộng.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lù lù thuyền hàng lớn,
Bóng như cái cầu vồng.
Nhổ neo, trâu đâm chết,
Giương buồm, cần nhiều công.
Khi có gió mạnh thổi,
Chớ đưa ra giữa dòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền rộng lớn chở hàng vạn hộc
Bóng như vồng trắng vượt trời cao
Dựng cột buồm phải nhờ trâu
Giương buồm cần đến sức bao nhiêu người
Bởi không có gió rung trời
Nên đừng đưa nó ra nơi biển hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời