Nỏ thiêng dây không thẳng,
Năm mất yên vì mày.
Hổ sói cùng cắn lộn,
Núi non máu chảy đầy.
Nhà vua từ bắc tới,
Mau ngăn tệ hại ngay.
Dưới Kỳ, Lương, hạ trại,
Ven biên giặc phải quay.
Hai kinh chưa lấy lại,
Bốn phương trong tầm tay.
Sông Hán trong lãng đãng,
Hồ Hoài xa loay hoay.
Sứ giả như sao xẹt,
Quyền vua còn lung lay.
Ông vùng nam làm tốt,
Tuy chỉ trong phút giây.
Bảy sao, lẽ ngồi nghiệm,
Ba quân, thế đặt bày.
Nghĩ thông minh, sáng tạo,
Làm mau lẹ, đúng hay.
Địa phương gián quan bỏ,
Triều đình sánh không tày.
Bữa ăn, vua còn trễ,
Nhờ ông ban ơn dầy.
Bổ khuyết nhận lúc tối,
Trú sứ thăng sáng ngày.
Đang giữa lúc gian khổ,
Cần sách lược lâu dài.
Gió lốc lùa cây lẻ,
Chia tay giữa nắng gay.
Vạn lần cửa núi khép,
Khóc thương cột khói bay.
Dân cư lâm cảnh khổ,
Khách lạ mới đến đây.
Xúc động vì ly biệt,
Một đời lão đắng cay.
Đào Đường thương dân ở,
Hậu Hán vua trước thay.
Giận chẳng khôi phục được,
Thôi cứ mặc kệ thây.

tửu tận tình do tại