Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 06:44

奉送十七舅下邵桂

絕域三冬暮,
浮生一病身。
感深辭舅氏,
別後見何人。
縹緲蒼梧帝,
推遷孟母鄰。
昏昏阻雲水,
側望苦傷神。

 

Phụng tống thập thất cữu há Thiệu Quế

Tuyệt vực tam đông mộ,
Phù sinh nhất bệnh thân.
Cảm thâm từ cữu thị,
Biệt hậu kiến hà nhân.
Phiếu diểu Thương Ngô đế,
Thôi thiên Mạnh mẫu lân.
Hôn hôn trở vân thuỷ,
Trắc vọng khổ thương thần.

 

Dịch nghĩa

Buổi chiều cuối mùa đông nơi vùng hết hi vọng này,
Còn một cái thân xác bệnh tật sống vất vưởng.
Lòng xúc động sâu xa chia tay cùng cậu,
Sau khi chia tay còn đâu mà gặp lại người.
Vua Thuấn ở Thương Ngô lồng lộng,
Bà mẹ Mạnh Tử luôn thay đổi hàng xóm.
Rầu rầu mây nước cản ngăn,
Càng nhìn càng thấy đau lòng.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chốn kẹt vào cuối đông,
Lêu bêu một thân ốm.
Sau này gặp người nào,
Tiễn cậu lòng xúc cảm.
Thương Ngô bàng hoàng vua,
Bà Mạnh rời bỏ xóm.
Rầu rầu ngăn nước mây,
Càng nhìn càng thấy thảm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều cuối đông ở nơi hẻo lánh
Một thân hình bệnh sống nổi trôi
Chia tay cùng cậu họ rồi
Bâng khuâng còn biết thấy ai sau này
Bà mẹ Mạnh luôn thay hàng xóm
Núi Thương Ngô thấp thoáng mộ vua
Dòng sông trở ngại mây mờ
Nhìn nghiêng càng thấy thương cho chư thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời