08/02/2023 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng tống thập thất cữu há Thiệu Quế
奉送十七舅下邵桂

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 06:44

 

Nguyên tác

絕域三冬暮,
浮生一病身。
感深辭舅氏,
別後見何人。
縹緲蒼梧帝,
推遷孟母鄰。
昏昏阻雲水,
側望苦傷神。

Phiên âm

Tuyệt vực tam đông mộ,
Phù sinh nhất bệnh thân.
Cảm thâm từ cữu thị,
Biệt hậu kiến hà nhân.
Phiếu diểu Thương Ngô đế,
Thôi thiên Mạnh mẫu lân.
Hôn hôn trở vân thuỷ,
Trắc vọng khổ thương thần.

Dịch nghĩa

Buổi chiều cuối mùa đông nơi vùng hết hi vọng này,
Còn một cái thân xác bệnh tật sống vất vưởng.
Lòng xúc động sâu xa chia tay cùng cậu,
Sau khi chia tay còn đâu mà gặp lại người.
Vua Thuấn ở Thương Ngô lồng lộng,
Bà mẹ Mạnh Tử luôn thay đổi hàng xóm.
Rầu rầu mây nước cản ngăn,
Càng nhìn càng thấy đau lòng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chốn kẹt vào cuối đông,
Lêu bêu một thân ốm.
Sau này gặp người nào,
Tiễn cậu lòng xúc cảm.
Thương Ngô bàng hoàng vua,
Bà Mạnh rời bỏ xóm.
Rầu rầu ngăn nước mây,
Càng nhìn càng thấy thảm.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng tống thập thất cữu há Thiệu Quế