Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 14:23

返照(返照開巫峽)

返照開巫峽,
寒空半有無。
已低魚復暗,
不盡白鹽孤。
荻岸如秋水,
松門似畫圖。
牛羊識僮僕,
既夕應傳呼。

 

Phản chiếu (Phản chiếu khai Vu Giáp)

Phản chiếu khai Vu Giáp,
Hàn không bán hữu vô.
Dĩ đê ngư phục ám,
Bất tận bạch diêm cô.
Địch ngạn như thu thuỷ,
Tùng môn tự hoạ đồ.
Ngưu dương thức đồng bộc,
Ký tịch ưng truyền hô.

 

Dịch nghĩa

Nắng quái mở ra nơi Vu Giáp,
Quãng không gian lạnh nửa có nửa không.
Bến Ngư Phúc mở tới đáy,
Núi Bạch Diêm trơ trọi không thấy hết.
Bờ lau như nước thu,
Cửa thông giống bức vẽ.
Trâu dê nhận ra trẻ chăn,
Chiều rồi theo tiếng gọi về.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Nắng quái soi Vu Giáp
Trời xa nửa có, không
Sáng choang mây đỉnh núi
Đen rợp bến ngoài sông
Bãi sậy: sóng thu rải
Rừng thông: tranh vẽ lồng
Trâu, dê quen đứa ở
Nghe gọi đã về đông


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vu Giáp tràn nắng quái,
Trời lạnh nửa có không.
Ngư Phúc mờ tới đáy,
Bạch Diêm vắng chẳng trông.
Nước thu là bờ sậy,
Bức hoạ hệt cửa thông.
Dê trâu quen lũ trẻ,
Chiều tối gọi về chuồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng quái chiếu trên vùng Vu Giáp
Lạnh không gian nửa đáp nửa không
Tối tăm Ngư Phục tới cùng
Bạch Diêm trơ trọi sáng trưng mọi miền
Bờ cỏ lau sông thu tương tự
Cửa rừng thông trông tựa bức tranh
Trâu dê quen tiếng trẻ chăn
Buổi chiều nghe gọi lăng xăng về chuồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời