Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 01:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/10/2008 05:58

入喬口

漠漠舊京遠,
遲遲歸路賒。
殘年傍水國,
落日對春華。
樹蜜早蜂亂,
江泥輕燕斜。
賈生骨已朽,
淒惻近長沙。

 

Nhập Kiều Khẩu

Mạc mạc cựu kinh viễn,
Trì trì quy lộ xa.
Tàn niên bàng thuỷ quốc,
Lạc nhật đối xuân hoa.
Thụ mật tảo phong loạn,
Giang nê khinh yến tà.
Giả Sinh cốt dĩ hủ,
Thê trắc cận Trường Sa.

 

Dịch nghĩa

Kinh cũ mờ mờ xa,
Đường về cứ ỳ ỳ.
Đời tàn nương nhờ vùng nước này,
Bóng trời xế chiều bông hoa xuân.
Ong sớm bay vi vút đi lấy mật trên cây,
Chim én nhẹ liệng trên bùn sông.
Xương Giả Nghị đã mục rồi,
Thảm thiết thay gần đến Trường Sa.


(Năm 769)

Lời tự: "Trường Sa bắc giới" 長沙北界 (Ranh giới phía bắc của Trường Sa).

Sông Tương khởi từ Tương Đàm vào vùng Thiện Hoá, nhập sông Liệu Hứa rồi tới sông Bạch Sa, chảy vòng lên tây bắc nhập vào sông Bát Khúc, len qua núi Đồng Quan, tới Tĩnh Cảng xưa là cửa sông Tân Khang, lại vòng lên phía tây bắc, gặp sông Kiều Khẩu, rồi vào Tương Âm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Kinh cũ bao xa cách
Đường về những lữa lần
Đời tàn trên mặt nước
Bóng xế trước hoa xuân
Lấy mật ong bay sớm
Sông bùn én liệng gần
Giả Sinh xương đã mục
Ta cũng khách thương thân


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tịch mịch xa kinh cũ,
Đường về cứ hẹn ra.
Năm tàn trên bến nước,
Hoa đượm ánh xuân tà.
Sớm tủa ong thu mật,
Bùn sông én lượn là.
Giả sinh xương đã mục,
Buồn lạnh mãi Trường Sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Kinh cũ mờ mờ khuất,
Đường về cứ lân la.
Đời tàn nương vùng nước,
Hoa xuân dưới ánh tà.
Mật cây ong sớm hút,
Bùn sông yến nhẹ sa.
Xương chàng Giả đã mục,
Thảm thay gần Trường Sa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Huyện đường cũ mờ dần xa tít
Từ từ đi mà đích còn xa
Cuối đời trôi giạt sông hồ
Ngắm hoa vào lúc chiều tô ráng hồng
Ong sớm bay tưng bừng kiếm mật
Én liệng sông mỏ cắp bùn về
Giả Sinh xương mục não nề
Trường Sa thương cảm khi ghe gần bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời