18/10/2021 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập Kiều Khẩu
入喬口

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 01:31

 

Nguyên tác

漠漠舊京遠,
遲遲歸路賒。
殘年傍水國,
落日對春華。
樹蜜早蜂亂,
江泥輕燕斜。
賈生骨已朽,
淒惻近長沙。

Phiên âm

Mạc mạc cựu kinh viễn,
Trì trì quy lộ xa.
Tàn niên bàng thuỷ quốc,
Lạc nhật đối xuân hoa.
Thụ mật tảo phong loạn,
Giang nê khinh yến tà.
Giả Sinh cốt dĩ hủ,
Thê trắc cận Trường Sa.

Dịch nghĩa

Kinh cũ mờ mờ xa,
Đường về cứ ỳ ỳ.
Đời tàn nương nhờ vùng nước này,
Bóng trời xế chiều bông hoa xuân.
Ong sớm bay vi vút đi lấy mật trên cây,
Chim én nhẹ liệng trên bùn sông.
Xương Giả Nghị đã mục rồi,
Thảm thiết thay gần đến Trường Sa.

Bản dịch của Nhượng Tống

Kinh cũ bao xa cách
Đường về những lữa lần
Đời tàn trên mặt nước
Bóng xế trước hoa xuân
Lấy mật ong bay sớm
Sông bùn én liệng gần
Giả Sinh xương đã mục
Ta cũng khách thương thân
(Năm 769)

Lời tự: "Trường Sa bắc giới" 長沙北界 (Ranh giới phía bắc của Trường Sa).

Sông Tương khởi từ Tương Đàm vào vùng Thiện Hoá, nhập sông Liệu Hứa rồi tới sông Bạch Sa, chảy vòng lên tây bắc nhập vào sông Bát Khúc, len qua núi Đồng Quan, tới Tĩnh Cảng xưa là cửa sông Tân Khang, lại vòng lên phía tây bắc, gặp sông Kiều Khẩu, rồi vào Tương Âm.
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhập Kiều Khẩu