Sắc nước ẩn mọi vật,
Ánh sáng rực bầu trời.
Năm năm hằng mong ngóng,
Hứng lên cảnh buồn thôi.
Khỉ leo, điều đáng học,
Le lội, nhẹ nhàng trôi.
Rời Cù Đường xuân tới,
Nhương Tây định chọn nơi.

tửu tận tình do tại