23/10/2021 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhương Tây hàn vọng
瀼西寒望

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 15:13

 

Nguyên tác

水色含群動,
朝光切太虛。
年侵頻悵望,
興遠一蕭疏。
猿掛時相學,
鷗行炯自如。
瞿唐春欲至,
定卜瀼西居。

Phiên âm

Thuỷ sắc hàm quần động,
Triêu quang thiết thái hư.
Niên xâm tần trướng vọng,
Hứng viễn nhất tiêu sơ.
Viên quải thì thường học,
Âu hành quýnh tự như.
Cù Đường xuân dục khứ,
Định bốc Nhương Tây cư.

Dịch nghĩa

Sắc nước ngầm chứa mọi cái biến chuyển,
Ánh sáng ban mai toả đầy bầu không khí.
Năm tới nghển cổ buồn ngóng,
Hứng lên nơi xa thấy cảnh buồn bã.
Lúc con khỉ đánh đu, phải học nơi nó,
Và lẹ làng như con le bơi dưới nước vậy.
Muốn rời Cù Đường vào mùa xuân,
Có ý định tới Nhương Tây ở.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sắc nước ẩn mọi vật,
Ánh sáng rực bầu trời.
Năm năm hằng mong ngóng,
Hứng lên cảnh buồn thôi.
Khỉ leo, điều đáng học,
Le lội, nhẹ nhàng trôi.
Rời Cù Đường xuân tới,
Nhương Tây định chọn nơi.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhương Tây hàn vọng