Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2014 22:46

暮春題瀼西新賃草屋其二

此邦千樹橘,
不見比封君。
養拙干戈際,
全生鹿麋群。
畏人江北草,
旅食瀼西雲。
萬里巴渝曲,
三年實飽聞。

 

Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 2

Thử bang thiên thụ quất,
Bất kiến tỷ phong quân.
Dưỡng chuyết can qua tế,
Toàn sinh lộc my quần.
Uý nhân Giang Bắc thảo,
Lữ thực Nhương Tây vân.
Vạn lý Ba Du khúc,
Tam niên thực bão văn.

 

Dịch nghĩa

Nhà này được hưởng trái từ ngàn gốc quít,
Không dám so với chức hầu được vua phong.
Bên lề thời loạn lạc làm như người ngốc nghếch,
Làm bạn với hươu nai để được yên thân.
Sợ người Giang Bắc (giặc giã đói kém) phải ăn cỏ,
Nên vào Nhương Tây để ăn mây.
Bên khúc sông chảy qua Ba Du dài vạn dặm,
Kiếm sống đủ ăn đã ba năm.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà này hưởng trái ngàn gốc quít
Đâu dám so hầu được vạn gia
Bên lề thời loạn can qua
Hươu nai làm bạn để mà yên thân
Người Giang Bắc đói ăn cả cỏ
Ta Nhương Tây thong thả ăn mây
Ba Du bên khúc sông này
Làm ăn đủ sống vừa đầy ba năm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chốn này ngàn cây quất,
Hàng xóm hiền là ai.
Nuôi vụng trong loạn lạc,
Yên đời, bạn hươu nai.
Mây Nhương Tây ở đậu,
Cỏ Giang Bắc sợ người.
Khúc Ba Du ngàn dặm.
Ba năm vẫn đói dài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời