08/07/2020 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 2
暮春題瀼西新賃草屋其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2014 22:46

 

Nguyên tác

此邦千樹橘,
不見比封君。
養拙干戈際,
全生鹿麋群。
畏人江北草,
旅食瀼西雲。
萬里巴渝曲,
三年實飽聞。

Phiên âm

Thử bang thiên thụ quất,
Bất kiến tỷ phong quân[1].
Dưỡng chuyết can qua tế,
Toàn sinh lộc my quần.
Uý nhân Giang Bắc[2] thảo,
Lữ thực Nhương Tây vân.
Vạn lý Ba Du[3] khúc,
Tam niên thực bão văn.

Dịch nghĩa

Nhà này được hưởng trái từ ngàn gốc quít,
Không dám so với chức hầu được vua phong.
Bên lề thời loạn lạc làm như người ngốc nghếch,
Làm bạn với hươu nai để được yên thân.
Sợ người Giang Bắc (giặc giã đói kém) phải ăn cỏ,
Nên vào Nhương Tây để ăn mây.
Bên khúc sông chảy qua Ba Du dài vạn dặm,
Kiếm sống đủ ăn đã ba năm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà này hưởng trái ngàn gốc quít
Đâu dám so hầu được vạn gia
Bên lề thời loạn can qua
Hươu nai làm bạn để mà yên thân
Người Giang Bắc đói ăn cả cỏ
Ta Nhương Tây thong thả ăn mây
Ba Du bên khúc sông này
Làm ăn đủ sống vừa đầy ba năm
(Năm 767)

[1] Ý chỉ đất phong của vua, như vạn hộ hầu, được hưởng lộc từ một vạn nhà.
[2] Vùng đất phía bắc sông Trường Giang.
[3] Chỉ đất Thục, trong đó có Nhương Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 2