Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:02

向夕

畎畝孤城外,
江村亂水中。
深山催短景,
喬木易高風。
鶴下雲汀近,
雞棲草屋同。
琴書散明燭,
長夜始堪終。

 

Hướng tịch

Quyến mẫu cô thành ngoại,
Giang thôn loạn thuỷ trung.
Thâm sơn thôi đoản cảnh,
Kiều mộc dị cao phong.
Hạc há vân thinh cận,
Kê thê thảo ốc đồng.
Cầm thư tán minh chúc,
Trường dạ thuỷ kham chung.

 

Dịch nghĩa

Ruộng sâu ở bên ngoài thành cô quạnh,
Xóm sông giữa vùng nước cuồn cuộn.
Núi sâu khiến cho cảnh như thu hẹp lại,
Cây cao càng khiến dễ có gió.
Chim hạc đáp xuống bãi gần cạnh,
Gà đậu chung dưới mái tranh.
Đàn, sách dưới ánh đuốc toả ra,
Đêm dài chịu được từ khởi đầu cho đến cuối.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ruộng sâu ngoài thành vắng,
Xóm sông giữa nước ròng.
Núi sâu thu cảnh hẹp,
Cây cao dễ gió rung.
Hạc xuống bãi mây cạnh,
Gà đậu nhà tranh chung.
Đàn sách đuốc sáng toả,
Đêm dài sau trước cùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ruộng sâu ở ngoại thành cô quạnh
Xóm sông bên nước cuồn cuộn trôi
Núi sâu khiến cảnh nhỏ nhoi
Cây cao càng dễ gió nhồi tả tơi
Chim hạc đáp xuống nơi bãi cỏ
Gà đậu chung dưới ổ mái tranh
Sáng soi nến toả sách đàn
Êm đềm chịu đựng suốt đêm từ đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời