27/11/2022 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hướng tịch
向夕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:02

 

Nguyên tác

畎畝孤城外,
江村亂水中。
深山催短景,
喬木易高風。
鶴下雲汀近,
雞棲草屋同。
琴書散明燭,
長夜始堪終。

Phiên âm

Quyến mẫu cô thành ngoại,
Giang thôn loạn thuỷ trung.
Thâm sơn thôi đoản cảnh,
Kiều mộc dị cao phong.
Hạc há vân thinh cận,
Kê thê thảo ốc đồng.
Cầm thư tán minh chúc,
Trường dạ thuỷ kham chung.

Dịch nghĩa

Ruộng sâu ở bên ngoài thành cô quạnh,
Xóm sông giữa vùng nước cuồn cuộn.
Núi sâu khiến cho cảnh như thu hẹp lại,
Cây cao càng khiến dễ có gió.
Chim hạc đáp xuống bãi gần cạnh,
Gà đậu chung dưới mái tranh.
Đàn, sách dưới ánh đuốc toả ra,
Đêm dài chịu được từ khởi đầu cho đến cuối.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ruộng sâu ngoài thành vắng,
Xóm sông giữa nước ròng.
Núi sâu thu cảnh hẹp,
Cây cao dễ gió rung.
Hạc xuống bãi mây cạnh,
Gà đậu nhà tranh chung.
Đàn sách đuốc sáng toả,
Đêm dài sau trước cùng.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hướng tịch