Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 18:40

戲作俳諧體遣悶其二

西曆青羌板,
南留白帝城。
於菟侵客恨,
粔籹作人情。
瓦蔔傳神語,
畬田費火聲。
是非何處定?
高枕笑浮生。

 

Hí tác bài hài thể khiển muộn kỳ 2

Tây lịch Thanh Khương bản,
Nam lưu Bạch Đế thành.
Ư thố xâm khách hận,
Cự nhữ tác nhân tình.
Ngoã bặc truyền thần ngữ,
Dư điền phí hoả thanh.
Thị phi hà xứ định?
Cao chẩm tiếu phù sinh.

 

Dịch nghĩa

Phía tây trải qua vùng Thanh Khương,
Lưu lại phía nam thành Bạch Đế.
Con cọp làm cho khách bực tức,
Bánh tổ gây tình người.
Dùng ngói để xin lời thần phán,
Ruộng mới cần đến lửa đốt làm rãy.
Biết đâu là đúng sai,
Cứ gối đầu cao mà cười cuộc đời trôi nổi.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Thành Bạch nam lần tới
Ngàn Xanh tây cách vời
Quà đưa món "tám góc"
Đường dợn chú "ba mươi"
Mớ lửa cầy nương núi
Tàn hương chữa bệnh người
Tìm đâu lẽ phải trái?
Nằm khểnh ngắm đời cười


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây Thanh Khương lần tới,
Nam Bạch Đế chỗ ngơi.
Ba mươi gây sợ khách,
Bánh tổ kết tình người.
Bói ngói truyền lời thánh,
Đốt lửa mở ruộng đồi.
Phải, quấy nơi nào định,
Gối cao cứ cười đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng Thanh Khương phía tây từng trải
Bạch Đế thành lưu lại phía nam
Khách lên cơn giận cọp làm
Bánh hình vòng dễ ủi an tình người
Bói ngói để cầu lời thần phán
Ruộng mới cần lửa lán khai hoang
Đúng sai ai quyết được chăng?
Cười đời trôi nổi riêng nằm gối cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời