08/08/2022 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tác bài hài thể khiển muộn kỳ 2
戲作俳諧體遣悶其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 18:40

 

Nguyên tác

西曆青羌板,
南留白帝城。
於菟侵客恨,
粔籹作人情。
瓦蔔傳神語,
畬田費火聲。
是非何處定?
高枕笑浮生。

Phiên âm

Tây lịch Thanh Khương bản,
Nam lưu Bạch Đế[1] thành.
Ư thố[2] xâm khách hận,
Cự nhữ tác nhân tình.
Ngoã bặc truyền thần ngữ,
Dư điền phí hoả thanh.
Thị phi hà xứ định?
Cao chẩm tiếu phù sinh.

Dịch nghĩa

Phía tây trải qua vùng Thanh Khương,
Lưu lại phía nam thành Bạch Đế.
Con cọp làm cho khách bực tức,
Bánh tổ gây tình người.
Dùng ngói để xin lời thần phán,
Ruộng mới cần đến lửa đốt làm rãy.
Biết đâu là đúng sai,
Cứ gối đầu cao mà cười cuộc đời trôi nổi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Thành Bạch nam lần tới
Ngàn Xanh tây cách vời
Quà đưa món "tám góc"
Đường dợn chú "ba mươi"
Mớ lửa cầy nương núi
Tàn hương chữa bệnh người
Tìm đâu lẽ phải trái?
Nằm khểnh ngắm đời cười
(Năm 767)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Thành thuộc huyện Phụng Tiết, Tứ Xuyên. Thời Đông Hán, Công Tôn Thuật chiếm cứ vùng này và xưng là Bạch Đế, nên có tên. Trước là thành của huyện Ngư Phúc, sau đổi thành huyện lị. Thành ở trên núi. Thời Tam Quốc, Lưu Bị phá quân Ngô do Lục Tốn cầm đầu. Lưu Bị trú quân ở Ngư Phúc, sau chết ở Vĩnh An cung, thuộc thành này.
[2] Thời Xuân Thu gọi cọp là ư thố.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí tác bài hài thể khiển muộn kỳ 2